Tag Archives: Đèn đá

Đèn đá hay đèn lồng đá là một loại đèn bằng chất liệu đá, phổ biến ở vùng văn hóa Đông Á, có cấu tạo là một chiếc đèn lồng được làm bằng các với cấu tạo là một chiếc đèn lồng được làm bằng các nguyên vật liệu như đá, gỗ, hoặc kim loại ở vùng Viễn Đông trong đó đá là nguyên liệu chính.