Lăng mộ đá

Lăng mộ đá là công trình được xây dựng ngoài trời với mục đích chôn cất và quy tụ tất cả những thành viên đã khuất trong gia đình, dòng tộc với ý nghĩa chôn cất cùng một nơi sẽ giúp họ được đoàn tụ cùng nhau dưới Hoàng Tuyền. Đá mỹ nghệ Đà Nẵng là đơn vị hàng đầu với kinh nghiệm xây dựng lăng mộ đá cao cấp với chất lượng bền bỉ theo tháng năm.

Liên hệ